Yükleniyor

XIX. Yüzyılda Keşfedilen
Yaşam SırrıREMEDİUM İLAÇ

Homeopatik ilaçlar konusunda uzman

Remedium İlaç 2017 yılında Terra İlaç iştiraki olarak kurulmuş ve homeopatik ilaçlar konusunda uzman bir firmadır. Homeopatik ilaçlar arasında en çok ilgi gören ürünlerden biri de; Küba’da geliştirilerek uluslararası pazarlara sunulmuş olan Vidatox® 30 CH’tır.

XIX. yüzyılın başından beri, Küba'da bulunan “Rhopalurus junceus”tan doğal yollarla elde edilen toksinler tedavi amacıyla kullanılmaktadır. Labiofam laboratuvarları tarafından bu toksinler üzerinde yapılan araştırmalar genişletilerek homeopatik ve biyoterapötik özellikte bir ilaç geliştirilmiş ve Vidatox® 30 CH ticari ismiyle satışa sunulmuştur.


REMEDİUM HAKKINDA

Vidatox Türkiye Yetkili Temsilcisi

Remedium İlaç menşei Küba olan Labiofam laboratuvarları tarafından üretilip uluslararası satışa sunulan homeopatik ürün, Vidatox’un Türkiye’deki tek yetkili temsilcisidir.

Vidatox ülkemizde uzun zamandır tamamlanması beklenen homeopatik ilaç yönetmeliğinin onaylanması ile ruhsatlandırılarak satışa sunulacaktır.


HOMEOPATİ NEDİR?

Alternatif ve tamamlayıcı tıp

Alternatif ve tamamlayıcı tıp uygulamaları içerisinde bulunan “Homeopati” belli yasalara ve ilkelere dayalı terapötik bir yöntemdir. (*)

Homeopati terimi; Yunanca “Homoios” (Benzer) ve “Pathos” (Hastalık) kelimelerinin birleşmesinden meydana gelir; “Benzeri benzer ile tedavi etmek” yani “Similia Similibus Curentur” şeklindeki temel ilkesini; benzerler yasasını ifade eder. Homeopatinin özünü oluşturan bu temel ilkenin anlamı şudur: “Bir madde sağlıklı insanlara verildiğinde o insanlarda hangi hastalığa benzer belirtilere yol açıyorsa, o hastalığa gerçekten yakalanmış hasta kişiler bu etken madde ile tedavi edilebilir”.

Homeopatik ilacın düşük dozda olması ve tedavide tek bir ilacın kullanılması da homeopatinin diğer iki ilkesini oluşturmaktadır. Birçok kişinin ‘yanlış olarak’ bu tedaviyi yalnızca bitkisel tedavi olarak düşünmesine karşın, homeopati doğadaki bütün maddeleri kullanarak (bitki, hayvan, mineral gibi) remedi’leri oluşturur.


TÜRKİYE’DE TEDARİK SÜRECİ

Azami güvenlik, üstün kalite

Ülkemizde uzun zamandır tamamlanması beklenen homeopatik ilaç yönetmeliği henüz yürürlüğe girmediğinden Vidatox® 30 CH’nın tedariği şuan için yapılamamaktadır.

Yönetmeliğin onaylanmasının ardından Remedium İlaç; Türkiye’deki tek yetkili distribütör olarak; söz konusu ürünleri ruhsatlandırarak, ithalatından Türkiye’de hastalara ulaştırılmasına kadar tüm basamaklarda uluslararası standartlar ve yönetmelikler ile uyumlu, azami güvenlik önlemleri alınmış ve üstün kalite ile temin etme garantisi sağlayarak tedarik sürecini yönetecektir.

Referans
Turkish family physician Yıl: 2013 Cilt: 4 Sayı:1, Homeopatiye Genel Bakış ve Akıldaki Sorular
Vickers A, Zollman C. ABC of complementary medicine. Homoeopathy. BMJ. 1999;319(7217):1115‐1118. doi:10.1136/bmj.319.7217.1115
https:/ /www.labiofamsa.labiofam.cu/
https://www.homeopathycenter.org/

Terra İlaç
Labiofamsa